Graderings regler


Alla som genomfört grundkursen i Defendo ges möjlighet att skaffa ett Defendo pass. Passet är obligatoriskt vid gradering och det är ett intyg på genomförda godkända graderingar, genomförda läger och kurser.


Graderingsavgiften innefattar graderingen, graderingsmärket, graderingsmärket för passet, tygmärke till byxorna och internationella Defendo Alliance organisationens graderings diplom.


Gradering kan genomföras vid alla nationella läger. För deltagande krävs skriftligt godkännanade från egen tränare. Det är viktigt att anmäla deltagande i god tid innan graderingens tidpunkt. Första och andra graden kan utföras vid graderings tillfällen som erbjuds vid den egna klubben, övriga grader endast i samband med större nationella läger eller i Finland på något av nedanstående läger.

Lahtis, vinterläger, februari
Kotka, vårläger, april
Lahtis, sommarläger, juli  ( Jyrki Saario Master Class )
Åbo, höstläger, oktober

Seminarier, klubbens egna träningsläger eller andra liknande klassifieras inte som nationella läger och antecknas därför ej heller som nationella läger i Defendo passet. 

Internationella Jyrki Saario Master Class- träningslägret motsvarar två nationella läger, som förutsättning är då att utövaren deltar på alla fem dagarna.

Endast personer som utsätts av Defendo Alliance äger rätt att införa anteckningar i passet. Övriga anteckningar gör passet ogiltigt.

Grad 1 Hard Target ( Defendo Bronsmärke, ett sträck )
Godkännande av instruktören, pass obligatoriskt, genomförd grundkurs.

Grad 2 Combat Tech ( Defendo Silvermärke, två sträck )
Godkännande av instruktören, pass obligatoriskt, minst 6 månaders träning efter föregående gradering.

 

Grad 3 Combat Tech ( Defendo Silvermärke, tre sträck)
Godkännande av instruktören, pass obligatoriskt samt:

  • minst 6 månader efter föregående gradering
    minst 3 st. nationella läger anteckande i passet

 

Grad 4 Combat Tech ( Defendo Silvermärke, fyra sträck )
Godkännande av instruktören, pass obligatoriskt samt:

- minst 6 månader efter föregående gradering
- minst 5 st. nationella läger anteckande i passetGrad 5 S.T.A.R ( Defendo Guldmärke, fem sträck)
Godkännande av instruktören, pass obligatoriskt samt:


- minst 6 månader efter föregående gradering
- minst 7 st. nationella läger anteckande i passet


Grad 6 S.T.A.R. ( Defendo Guldmärke, sex sträck )
Godkännande av instruktören, pass obligatoriskt samt:


- minst 6 månader efter föregående gradering
- minst 10 st. nationella läger anteckande i passet

Grad 7 Defendo RED ( Rött märke)
Defendo Red nivån är en fem dagar lång utbildning/gradering som anordnas vartannat år (vid behov en gång per år). Till Defendo RED nivån  ansöker man genom en fritt formulerad ansökan direkt till Jyrki Saario.
De som genomför utbildningen med godkänt betyg blir av Defendo Alliance utnämnda till svart bältesgrad. Krav för deltagande är godkännande av egen instruktör samt minst två års träning efter föregående gradering. S.T.A.R. instruktörer kan ansöka till utbildningen efter att ha instruerat minst ett år S.T.A.R. nivån.

Graderingsavgifter:

 

Grad 1  400 SEK (inkluderar passet)
Grad 2  300 SEK
Grad 3  400 SEK
Grad 4  500 SEK
Grad 5 1000 SEK
Grad 6 2000 SEK

 

 

 

 

Kontakta oss


Vill du träna ett modernt, effektivt och intressant självförsvar?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.


Phone: 0702216369

Email: christian@cmfysio.com

Web: